Registration for NODC2021 is open

We remind you that our National Open Data Conference – NODC2021 is on it's way and planned in hybrid mode (for online and "in person" attendance). To participate in NODC2021 please register via registration form so you won't miss this event including exciting keynote speakers, panel discussions from several disciplinary sessions (law, agronomy, geodesy, informatics and organization, computing, transport and traffic) in the field of open data. Also, two workshops are organized for stakeholders who want to learn more about the open data concept ("Open data for beginners" and "Show me the data! – open data mapping for beginners") so book your place on time!

NODC2021 is organized within the Horizon 2020 Twinning Open Data Operational (857592 - TODO) project with the aim of disseminating previous project results and current activities to all stakeholders in the Republic of Croatia in the field of open data. For more information on NODC2021, visit the official website of the TODO project (todo-project.eu) where details about the final program, important dates, registration of participants, speakers, etc. will be published."

Live attendance at NODC2021 will only be possible upon presentation of an EU digital COVID passport.

 

Otvorena prijava za NODC2021

"Podsjećamo vas da se bliži naša Nacionalna konferencija o otvorenim podacima - NODC2021 i da je planirana u hibridnom načinu (za online i  "prisustvo uživo"). Za sudjelovanje u NODC2021 registrirajte se putem obrasca za registraciju kako ne biste propustili ovaj događaj uključujući uzbudljive uvodne govornike, panel diskusije s nekoliko disciplinarnih sesija (pravo, agronomija, geodezija, informatika i organizacija, računarstvo, promet i transport) u području otvorenih podataka. Također, organiziraju se dvije radionice za sudionike koji žele saznati više o konceptu otvorenih podataka ("Otvoreni podaci za početnike" i "Pokaži mi podatke! - Mapiranje otvorenih podataka za početnike") stoga rezervirajte svoje mjesto na vrijeme!

NODC2021 se organizira u sklopu Obzor 2020 Twinning Open Data Operational (857592 – TODO) projekta s ciljem diseminacije dosadašnjih rezultata projekta i trenutnih aktivnosti svim interesnim skupinama u Republici Hrvatskoj iz područja otvorenih podataka. Za više informacija o NODC2021 posjetite službenu web stranicu projekta TODO (todo-project.eu) na kojoj će biti objavljeni detalji o konačnom programu, važnim datumima, registraciji sudionika, govornicima, i sl.)."

 Prisustvovanje uživo biti će moguće samo uz predočenje EU digitalne COVID putovnice.